Късмети

Отнасяй се с всички хора така, както би желала те да се отнасят с теб.