Късмети

Ако нещо не се случи днес, ще се случи утре, какво толкова!