Късмети

Не плачи, когато всичко свърши, усмихни се, че нещо ти се е случило.