Късмети

Трудните неща ги правя с лекота, а невъзможните малко ме забавят!