Късмети

Слабият никога не може да прости. Прошката е атрибут на силния.