Медицинският екип на IVF – ЕТ

IVF е сложна медицинска практика, която изисква от медицинския екип специфични умения за всяка безплодна двойка. Специалистът по репродуктивна ендокринология е лекар със специалност акушерство и гинекология и е отговорен за стимулацията на яйчниците с гонадотропни медикаменти (например Puregon) аспирацията на яйцеклетки, проследяването на лутеалната фаза от цикъла и последващото връщане на ембриони в матката.

Ембриологът на лабораторията, който може да бъде биолог или лекар, се грижи за подготовката и оплождането на яйцеклетките на пациентката от сперматозоидите на съпруга, за култивирането на ембрионите с цел трансфер в матката, за замразяването на ембриони и 1C31.

Медицинската сестра (акушерката) е човекът, който осъществява връзка между пациента и целия технологичен процес. Тя отговаря за координирането на процедурите и помага за осъществяването на IVF – ЕТ в точно определен, последователен, координиран ред.

Повечето медицински екипи имат и консултант-психолог, както и допълнителни специалисти по образна диагностика, хормонални изследвания и микробиология.

Резултатите, които постигат определени IVF – ЕТ – програми зависят не от големината на клиниката, а от качеството на работа на съответната програма. Затова за бъдещите пациенти е препоръчително да изискват колкото е възможно повече информация преди да решат окончателно коя индивидуална програма да изберат, така че консултирайте се с ръководителя на програмата.

Всяка двойка ли е подходяща за IVF – ЕТ?

Въпросът дали всяка двойка може да избере IVF – програма зависи от много фактори. Такава двойка трябва задължително да се консултира с лекар, запознат с IVF – преди каквито и да било начинания в тази насока.

Някои от важните фактори са:

  • Възраст на партньорите в двойката, особено на жената. Процентът на забременяване започва да намалява след 30-тата година, като е особено нисък след 40-тата година на жената. Повечето клиники не включват в своите IVF – програми жени, по-възрастни от 40 години;
  • Откога датира безплодието на двойката и какво лечение е предприемала досега;
  • Какъв е шансът на пациентката да забременее, както и какъв е средният процент бременности, постигани в конкретния IVF – ЕТ – център;
  • Каква е прогнозата за забременяване, ако се избере по-евтино и по-малко инвазивно лечение от IVF.

Следва продължение

С любезното съдействие на Orgаnon България