Индукция на раждането или изкуствено предизвикване на раждане може да се наложи по много причини, най-вече медицински. Може да се направи при риск от преносване на плода при планирано нормално раждане, при затруднение в израждането и други.

Ускоряването на родилния процес може да е наложително в някои рискови случаи, но крие и някои опасности за бебето и майката. Кои са най-опасните, за които трябва да знаете?

Повишен риск от абнормална сърдечна честота на плода, изваждане или разместване на рамото

Индукцията на раждането се извършва чрез директна намеса в естествения процес на организма, обикновено с помощни лекарства, които да предизвикат по-силни и чести контракции, така че бебето да бъде изтласкано по-бързо от тялото на майката.

При този вид намеса може да се получи фетален дистрес, което провокира бебето да реагира по необичаен начин. Това поведение се следи на мониторите и обикновено не би трябвало да има особена опасност за плода.

При медикаментозното провокиране може да се случи така, че контракциите да са по-силни като болков синдром, отколкото самото раждане. Това може да предизвика допълнителни проблеми, свързани с прекомерната болка, която майката изпитва. Освен това, при тези случаи има повишен риск от допълнителни интервенции като изваждане на плода с форцепс или вакуумна екстракция.

Повишен риск от това бебето да се настани в неонатално интензивно отделение

Лошото при бебетата, които са родени чрез индукция често е това, че все още не са „изпратили“ сигнали в тялото на майката, че раждането започва. Това означава, че просто не са готови да се родят по естествен път.

Да се поеме този риск си струва, само когато има сериозен риск за здравето на майката и бебето. Поемането на този риск само заради причини, продиктувани от избора на майката могат да са изключително сериозни.

Още по темата

Повишен риск от форцепс или вакуумна екстракция

Когато се налага преждевременно изваждане на плода не чрез планирано или спешно секцио, съществува опасността от употребата на механични уреди за тази цел, каквито са форцепсът и вакуумната екстракция.

При форцепса има големи рискове от деформации на главата на бебето, което сериозно може да засегне мозъка и функциите му. Освен това може да се случи счупване на крайници, гръбнак, които също са предпоставка за сериозни проблеми по-нататък в развитието.

Рискът от инфекция също е налице.

Повишен риск от цезарово сечение

Когато се цели по-ранно изваждане на плода по обективни причини, рискът от прилагане на цезарово сечение е голям. В повечето случаи всичко е наред, но все пак е рисковано, защото секциото в случая не е планувано и могат да възникнат редица усложнения.

Повишен риск от раждане с маломерно тегло или жълтеница

Заради това, че индукцията се прави, когато бебето ви още не е биологически напълно готово да се роди, има вероятност белите му дробове да не са напълно развити. Оттук идва и рискът от раждане с маломерно тегло.

По същия начин стои въпроса и с появата на жълтеница. Черният дроб не е достатъчно подготвен за появата на бял свят и се появява инфекция.