Световната история помни редица жестокости срещу човечеството, но една от най-големите може би остава холокостът. Втората световна война ще бъде запомнена и с това, че тогава около 6 милиона евреи намират смъртта си като част от програма за тяхното целенасочено унищожаване. Днес в рубриката ни „Знаете ли, че...?“ споделяме някои факти за лагерите на смъртта.

Холокостът започва през януари 1933 г., когато Хитлер идва на власт и технически приключва на 8 май, 1945 година. Над 1,1 милиона деца са загинали по време на холокоста.

Между 1933 г. и 1945 г., повече от 11 милиона мъже, жени и деца са били убити. Приблизително шест милиона от тях са били евреи.

Лишените от свобода, предимно евреи, са били принудени да погребват труповете.

От деветте милиона евреи, които са живели в Европа преди холокоста, около 2/3 са били убити. Сред тези, които са намерили смъртта си са били хора с увреждания, политически и религиозни противници на Хитлер, роми, свидетелите на Йехова, хомосексуалисти.

В други европейски държави като Полша, Австрия, Чехия, Латвия и други също е имало лагери.

По време на холокоста, най-уважаваните немски корпорации използват робски труд, включително BMW, Daimler-Benz (Mercedes-Benz), Messerschmitt и Krupp. Въпреки че те не са били принудени да използват роби, все пак ги използвали като „добра бизнес практика.“

Аушвиц (Освиенцим) е най-големият и добре организиран лагер на смъртта в историята. Всъщност е бил изграден от три лагера: концентрационен лагер, лагер на смъртта и лагер на робски труд. В Аушвиц хиляди затворници са били стерилизирани с помощта на радиация.

По-голямата част от хората, които са били депортирани в трудови лагери и лагери на смъртта са били транспортирани във вагони за превозване на едър рогат добитък. Тези вагони не са разполагали с вода, храна, тоалетна или вентилация.

Историята помни и името на д-р Йозеф Менгеле, който бил германски офицер и лекар в лагера Аушвиц. Той не само решавал кои хора да бъдат убити, но правил и съмнителни научни експерименти предимно с деца, които били особено жестоки.

На 23 юли 1944 година съветски войници успяват да освободят хората в лагера Майданек. Хиляди лагеристи умират в първата седмица след освобождението си от болести или недохранване.

Още по темата

По време на холокоста, нацистка Германия се превръща в държава на геноцида. Всяка правителствена институция е била посветена в унищожаването на евреите. Така например в университети се правили изследвания за по-ефективни модели на убийства, Министерството на финансите конфискувало богатствата и имотите им.

На входа на всеки лагер на смъртта е имало подбор. Бременните жени, малки деца, болните или хора с увреждания, както и възрастните хора са били незабавно осъдени на смърт.

Снимка: Reuters