Един от вечните въпроси свързани със секса, мъжете и жените е това кой има право да има много любови. Дори и днес, в нашето модерно общество, се смята за нормално един мъж да има много любовници, докато дамите са склонни да попаднат в класациите на неподходящите жени, ако си позволят да имат повече интимни партньори.

Следващата поучителна история ще ви даде някакво обяснение по темата. Съгласни ли сте с края на притчата?

Притча за правата на жените и мъжете в секса

Веднъж при големият мислител Конфуций дошла на гости една изискана и добре образована дама. Тя го попитала:

– Кажете, учителю, защо когато една жена има много любовници, тя е подлагана на обществено презрение, а когато един мъж има много жени, това не пречи на неговия публичен образ?

Още по темата

Преди да отговори, великият Конфуций направил ароматен чай и го излял в шест чаши.

– Кажи ми, нормално ли е един чайник да налива чай в шест чаши? – попитал мислителят.

– Да. – отговорила дамата.

Конфуций й отвърнал с усмивка:

– Виждаш ли! А когато в една чаша се изливат шест чайника, това не е естествено и нормално...

Още поучителни истории може да прочетете в рубриката ни „Притчи и мъдрости“.

Източник: elims.org.ua