В живота си често сме изправени пред ситуации, за които не сме подготвени. Някои от тях изискват нашите търпение, мъдрост, позитивна нагласа, дори смирение. Някои от тези ситуации са тези, в които някой ни нанася словесен удар.

В тези моменти обикновено отвръщаме на обидата с обида. Дали е правилно? Следващата поучителна история ще ви разкаже малко повече за това как е правилно да отвръщаме на хорската обида.

Притча за Буда и обидата

Един ден дошъл ученик при Буда и го попитал:

– Учителю, ако някой ме обиди или нарани, как трябва да постъпя?

– Ако се разхождаш в гората и един клон от дървото падне върху теб какво ще направиш? Трябва ли да накажеш клона, защото те е наранил? – попитал Буда.

– Не, няма смисъл да наказвам клона, защото той не е искал да ме нарани. Това е един вид естествена катастрофа, която се е случила под дървото. – отговорил ученикът.

– Същото е и с хората. Ако някой те обиди, представи си, че това е клонът на дървото. Когато си в равновесие със себе си, ти ще станеш непробиваем за обидите и нищо няма да бъде в състояние да те разстрои. – отговорил Буда.

Още поучителни истории може да прочетете в рубриката ни „Притчи и мъдрости“.