Няколко елемента, важни при общуването:

– бъдете тактични и естествени;

– съобразявайте се с другия, бъдете готови да помогнете;

– бъдете стабилни и точни;

– по-малко формалности, повече такт.

Поздравът

В обикновения живот поздравява този, който първи забележи другия. Но:

в служебните отношения по-нискостоящият в служебната йерархия поздравява пръв;

щом влизате в някакво помещение или излизате от него, винаги поздравявайте първи – това е в сила както за дамите, така и за господата;

за да очаквате да бъдете поздравен, дайте възможност на отсрещния човек да ви поздрави – гледайте го в очите;

- когато ваш познат съпровожда някакви непознати, ще поздравите цялата група.

Ръкостискане

при среща между мъж и жена мъжът изчаква дамата да подаде ръка;

при среща между по-млад и по-стар по-младият изчаква да му подадат ръка;

когато се срещнат две двойки, първо се ръкуват дамите, след това мъжете с дамите и накрая мъжете;

редно е да се ръкуваме с колегите, когато заминаваме в отпуск;

редно е да подадем ръка на колега, който е отсъствал дълго по болест и идва за пръв път на работа;

не е задължително да сваляте ръкавиците си на улицата, когато се ръкувате. Единственото изключение е при ръкостискане с по-възрастни хора;

обичайно е да има ръкостискане между гостите и техните домакини, което може да бъде съпроводено с леко кимване или поклон от страна на мъжа;

ръцете остават хванати докато човек изрече поздрава си.

Целуване на ръка

за да целуне ръка на дамата, кавалерът се навежда над ръката й, доближава устни до нея, но не я докосва.

Сваляне на шапка

позволено е когато се срещат мъже, да се поздравят с леко докосване на шапката, без да я свалят;

при среща с дама се сваля шапка;

в затворено помещение шапката и кепето се свалят;

в големи обществени помещения всеки може да постъпи както намери за добре;

за поздрав се сваля само мека шапка;

жените не са длъжни да свалят шапки при никакви обстоятелства.

Госпожице, госпожо или многоуважаема госпожо?

ако една жена желае да я наричате “госпожице”, тя ще си каже. До тогава би следвало да се използва общоприетото “госпожо”;

не е редно жена да се пита за семейното й положение. Това могат да правят само властите;

“Милостива госпожо” носи игрив нюанс;

“Уважаема госпожо” ви дава прекрасната възможност да се избавите от неудобството, че не помните името.

Следва: Запознаване и представяне