Магдалина Ръжева и Николай Давидков са архитекти и в любовта си към архитектурата като изкуство и към децата създават Детска архитектурна работилница. Ето и подробностите за това добро начинание.

Разкажете ни за инициативата ви и от къде дойде идеята за Детска архитектурна работилница?
Детска архитектурна работилница е проект, който разработваме от една година. Всичко започна от желанието да прекарваме повече време с нашите деца, да бъдем заедно, дори когато работим. Те ни вдъхновиха за този формат и ни показаха „пътеката“. Нашата основна цел беше да направим света на големите по-разбираем за тях, да събудим тяхната чувствителност към заобикалящата ги среда.

От каква възраст децата могат да се занимават и с архитектура? Какво им дават тези занимания?
Създаването на архитектура е упражнение на въображението. Само по себе си това отхвърля ограничението във възрастта и дава безкрайни възможности за придобиване на опит. Нашата цел е, играейки, децата да започнат да разбират природата и архитектурната среда, както и да осъзнаят тяхната роля за хармоничното им съжителство. Ще помогнем да развием техния вкус, търпение, усещане за форма и устойчивост.

Има ли място за подобни занимания и в училище? Или основно следва да са в свободното време?
Архитектурата е интердисциплинарна и обхваща широк спектър от знания и умения. В различните образователни системи по света се наблюдават две основни линии, като редовни учебни предмети с конкретна програма и съпътстващи клубни модули. На този етап провеждаме открити уроци в някои училища, като нашата цел е от следващата учебна година това да залегне в редовната програма за извънкласна дейност. Едновременно с това провеждаме съботни занимания в нашето архитектурно студио за деца между пет и дванайсет годишна възраст.

Могат ли децата да дадат добри идеи за подобряване на нашите градове и села, местата, където живеят?
Децата са освободени от ограниченията на нашата професия и притежават интуитивен подход към взимането на различни решения. Да бъдем ирационални за нас става все по-трудно, затова тяхната способност да импровизират е от съществено значение при формирането на заобикалящата ни архитектурна среда.

Моля посочете кога и къде са заниманията ви.
Заниманията се провеждат на ул. „Добри Войников“ №17, където се намира и нашето архитектурно ателие. Освен това организираме различни ателиета на открито и участваме в съвместни инициативи на други фондации и сдружения.

Пожеланието ви за българските родители?
Това, което можем да пожелаем на родителите, а и на нас самите, е да успеем в забързаното ни ежедневие да се вслушаме в гласа на нашите деца, да погледнем през техните очи и да помечтаем заедно.

Фотопоглед