Списък на КДХ с раздавателни пунктове към тях към 01.02.2005 г.

КДХ район "Витоша"

Адрес: ул. "Белмекен" №13
тел.: 955 52 40.
В КДХ район "Витоша" влизат: район "Витоша" (3 пункта), район "Красно село" (4), район "Овча купел" (3) и район "Триадица" (1).

____________________________________________

КДХ район "Люлин"

Адрес: ж.к. "Люлин" I микрорайон, ул. "Фортов път" №2
тел.: 8268572
e-mail: kdh.lulin@gmail.com
В КДХ район "Люлин" влизат: район "Люлин" (12 пункта) и район "Връбница" (1).

____________________________________________

КДХ район "Илинден"

Адрес: ул. "Сава Михайлов" №57
тел.: 822 30 07
централа: 26 85 72.
Кухня-майка "Красна поляна": ул. "Възкресение" №49, бл. 3
тел.: 822 32 04.
Кухня-майка "Красна поляна": ж.к. Западен парк, ул. "Суходолска" №2
тел.: 822 90 58. В КДХ район "Илинден": влизат район "Възраждане" (2 пункта), район "Триадица" (2), район "Сердика" (1), район "Красна поляна" (3), район "Илинден" (3), район "Надежда" (2) и район "Връбница" (1).

____________________________________________

ДК район "Младост"

Адрес: Младост I, бившето ОДЗ №29
тел.: 77 03 96.
В ДК район "Младост" влизат: 8 пункта.

____________________________________________

ДК район "Искър"

Адрес: ж.к. "Дружба I", бл. №40 (военното окръжие)
тел.: 79 84 05.
В ДК район "Искър" влизат: 4 пункта.

____________________________________________

ДК район "Средец" - 1 пункт

Адрес: ул. "Тича" №6
тел.: 944 38 65.

____________________________________________

ДК район "Средец" - 1 пункт

Адрес: ул. "Хан Аспарух" №60
тел.: 981 15 01.