Представете си един ден да се събудите и да не можете да разпознаете нито едно лице, включително такива, които се предполага, че задължително трябва да познавате, например лицата на роднините ви или вашето собствено.

Това рядко срещано заболяване не е измислица, а е напълно реално, за съжаление. Състоянието е изключително стресиращо и ужасяващо както за болния, така и за околните. Нарича се прозопагнозия и е известно като „лицева слепота“.

Какво представлява прозопагнозията?

Прозопагнозията е когнитивно разстройство, което се характеризира с нарушена способност за разпознаване на лица при запазена възможност за различаване на всички останали предмети от околната среда.

Способността на мозъка да се ориентира в обстановката, да извършва нормални функции, както и интелектуалното функциониране остават непокътнати.

Състоянието може да бъде придобито или вродено и се среща при 2,5% от населението на планетата. При прозопагнозията е засегната специфична област от мозъчната кора, контролираща способността за разпознаване на лицеви белези и свързването им с определена личност. Това поле се нарича вретеновидна гънка и активира специфични полета в отговор на визуалното дразнение.

Функционалността на вретеновидната гънка дава способността на хората да разпознават и запомнят спецификите на чертите на лицето на околните. За разпознаването на предметите отговаря друго поле от мозъчната кора. При хората, страдащи от прозопагнозия, нервните клетки в тази област на мозъка са по-малко чувствителни или чувствителност липсва напълно.

Придобитата прозопагнозия е характерна за възрастните хора, които губят способността си за лицево разпознаване. Това нанася тежки психологически щети на страдащите. При вродената прозопагнозия индивидът така и не успява да се научи да разпознава лицата дори на близките си.

Още по темата

Лечимо ли е състоянието?

Въпреки че има опити за лечение или поне облекчаване на рядкото състояние, никакви терапии не са показали трайно подобрение. Болните обикновено се научават да използват алтернативни стратегии за разпознаване на познати хора чрез запомняне на облеклото или специфични белези от фигурата им.

Тези механизми предизвикват редица трудности и често се явяват пречка за нормалното общуване.

Има ли усложнения?

Прозопагнозията често може да бъде свързана с доста усложнения, най-вече психологически. Но съществуват и функционални последствия, засягащи съседни дялове на мозъка, отговарящи за цветово разпознаване, частична загуба на зрение, загуба на способността за ориентиране в околната среда.

Това увреждане звучи истински ужасяващо. Представете си да се приберете вкъщи и да не можете да разпознаете собствените си роднини! Не и по лицата им.