„Великото изкуство да се научи много е да не се захващаш наведнъж с много.“ – Джон Лок

Джон Лок е английски физиолог и философ, роден на 29 август 1632 година в Съмърсет, Западна Англия в заможно семейство. През 1646 година Джон започва да учи в Уестминстърската школа, където придобива отлични познания по латински, гръцки и философия.

През 1652 година постъпва в Оксфордския университет, където учи философия и медицина, а през 1656 година получава степен бакалавър по медицина. Една година по-късно става магистър по изкуствата.

Започва да преподава в университета, а през 1666 година започва да учи медицина и естествени науки. Работи като  лекар, но не след дълго се включва в политическата дейност.

Още по темата

При формиране на неговите идеи, които основно са в областта на медицината, педагогиката, естествознанието, политиката и икономиката, влияние оказват трудовете на Платон, Аристотел, Авицена и други.

През 1672-1679 година изпълнява различни високи длъжности в правителствени учреждения на Англия. Джон Лок е в много тясна връзка с Уилям III Орански, който е провъзгласен за крал на Англия. Лок оставя след себе си „Два трактата за управлението на държавата“, „Опит върху човешкия разум“, „Мисли за възпитанието“, както и други трудове.

Умира през 1704 година.