Венета Костадинова е възпитаник на Висше училище по мениджмънт (ВУМ), където завършва бакалавърска степен по две специалности: Международни финанси и търговия и МВА, и двете с британска диплома. Скоро след завършването си, Венета вече работи в големи международни компании и то на мениджърска позиция. Започва професионалната си кариера в Овергаз като Експерт в отдел Бюджетиране, Корпоративни финанси. След няколко години в тази компания, през 2011-а решава да се присъедини към семейството на Кока Кола Хеленик. В началото работи като тренер, отговорен за организирането и провеждането на обучения в областта на управленското счетоводство, планирането и контролинг-а, а през 2016 година става мениджър Бизнес информационни системи.

Успешната си реализация, тя признава, че дължи до голяма степен на качественото образование и Висшето училище по мениджмънт.

Какви са предимствата на учебното заведение пред другите университети и защо Венета го препоръчва на кандидат-студентите, може да прочетете в интервюто с нея в следващите редове.

Вие очевидно сте имали качествата да бъдете приета да следвате в най-добрите университети у нас. Защо избрахте Висше училище по мениджмънт (ВУМ) за своето образование? С какво ви спечели програмата на университета?

Изборът на университет е важна стъпка за всеки млад човек и аз също трябваше добре да го обмисля. До голяма степен този избор определя професионалното ти бъдеще, доколко бързо можеш да се реализираш излизайки от университета и предимствата ти спрямо останалите колеги. Като всеки млад човек, през последната година на гимназиалното образование прекарах доста време в проучване на университети в България, в чужбина; различни програми и специалности. Имайки отлична диплома, извънкласна подготовка за кандидат-студентски изпити в българските университети и няколко международно-признати сертификата за владеене на английски език, възможностите пред мен бяха много. Това, което ме спечели беше балансът, който една британска програма, провеждана в България предлага – баланс между образователна система на световно ниво, с много практическа насоченост, съчетано с това да остана в България и да имам реална представа за бизнес средата в страната, в която искам да се развивам.  

Бихте ли го препоръчали на други кандидат-студенти и защо? Дава ли ВУМ специални знания и умения, които правят студента по-конкурентоспособен при кандидатстване за работа?

Директният отговор на въпроса е кратък и ясен – ДА, препоръчвала съм го и ще продължавам да го препоръчвам на приятели и познати. Най-чистият пример за това е сестра ми, която 9 години след мен пое по моите стъпки, завърши висшето си образование във ВУМ и сега прави първите стъпки в професионалната си кариера. Какво е различното – всеки университет дава теоретични знания. Разликите идват в допълнителните знания, умения и компетенции. Всеки един предмет в университета се оценява на база няколко компонента, включващи курсови работи и писмени изпити. За да се подготви за тях, всеки студент трябва да усвои теоретичните знания, както и да покаже как може да се приложат тези знания в симулация на различни бизнес казуси. Това е практическата насоченост на образованието, за която споменах по-рано. Спомням си как при кандидатстването ми за работа веднага след завършването на университета, това симулиране на бизнес казуси в университета много ми помагаше и често получавах обратна връзка от тестове и интервюта, че се представям като човек с поне 2-3 години практически опит. Друго много важно умение, което усвоих в университета е презентирането пред публика. Често курсовите работи включваха презентация пред останалите колеги, а умението да говориш пред хора, да представиш кратко и аргументирано мнението си впоследствие беше високо оценено от работодателите ми и ме открояваше силно спрямо колегите.  

Как определяте реализацията си след курса си на обучение? Как точно ви помогна образованието във ВУМ за кариерата ви?

Щастлива съм от това как съм се реализирала към момента. Образованието е от изключително значение в първите години на професионалната кариера. В този период това е основното, което те откроява спрямо всички кандидати и което изпъква в CV-то. Благодарна съм за избора, който направих с ВУМ, защото това ми позволи много бързо, веднага след „учебната скамейка“, да се реализирам в областта, в която исках и след това бързо да се отлича спрямо останалите колеги с дребните, но важни допълнителни умения, които бях натрупала: презентиране пред хора, професионално ниво на английски език (което за една компания като Кока кола Хеленик с операции в 27 страни е от изключително значение), спазване на срокове.

На 25 години бях най-младият служител, издигнат на мениджърска позиция, в компания със средна възраст на служителите 40 години и средна възраст на мениджърите – 43 години. Разбира се, всяко нещо си има и леки негативи. Това, което намирам като негатив на университета спрямо другите училища, е липсата на комуникация на български език. Попадайки от университета в българска компания, трябваше да положа много усилия да изградя професионално ниво на комуникация на български език, особено при използването на професионални жаргони в областта на финансите и счетоводството. Нещо, което е негативна черта въобще на образованието в чужбина.

Какви, според вашите наблюдения, са предимствата на университета спрямо други висши училища?

На първо място – практическата насоченост на образованието. Също така допълнителните умения, които системата на образование и оценяване развива, като например: 1) точността – всяка курсова работа има точен срок на предаване, след този срок максималната оценка, която може да получиш е 40%, което се равнява на 3 по българската система на оценяване; 2) работата в екип – много често курсовите работи са със задължителна работа в екип (2-3 студенти), което впоследствие се оказа много добра подготовка за работата в екип на всяко едно работно място; 3) начинът за изразяване на аргументите – това което е много различно спрямо българските университети е, че при оценяването се държи не на „количеството, а на качеството на информацията“, всяка една курсова работа има строго ограничение на използваните думи, при което се научаваш точно и ясно да представяш аргументите си.  

Какво бихте посъветвали кандидат-студенти при избора им на университет, за какво да следят и какви да бъдат критериите им?

Бих ги посъветвала да направят внимателно своето проучване на възможностите пред тях. Да преценят къде искат да се реализират след завършването на образованието – в България или в чужбина; в българска или в международна компания. Да прегледат къде са се реализирали като кариера хора, завършили даденото учебно заведение. И да не забравят, че за да се отличиш трябва да имаш нещо уникално в CV-то си и да си различен от 95% от останалите кандидати.