„Ако злото не застигне човека, който го е направил, ще застигне децата му, за да го боли повече.“ баба Ванга

Съвети за успех от Конфуций