“Напомни му, че слабите никога няма да влязат в царството на любовта, защото то е безмилостно и алчно царство, и че жените се отдават само на решителните мъже, защото им вдъхват тъй жадуваната увереност, с която да се изправят пред живота.” - “Любов по време на холера”,  Габриел Гарсия Маркес

Изберете кафе и разберете повече за себе си