Популярният актьор Юлиан Вергов и тенис легендата Магдалена Малеева се включиха в кампанията на National Geographic „Планета или пластмаса“. Двамата станаха официални посланици на инициативата, която цели да намали драстично количеството на пластмасови отпадъци за еднократна употреба, изхвърляни в световните океани.

Вергов и Малеева вдъхновяват с личния си пример и новогодишни обещания. В специално заснети видеа, споделят тревожната статистика на кризата с пластмасата и дават алтернативи на най-масово използваните пластмасови предмети за еднократна употреба.

Повече от десет години Магдалена Малеева работи в посока образование и информираност на обществото за проблемите на околната среда, като заедно с близки приятели стартира платформа за разговори и дебати за възможното устойчиво бъдеще на България. До нея застава и телевизионната звезда Юлиан Вергов, който всеки ден дава личен пример за природосъобразен начин на живот – от избора на колело за придвижване в града до използването само на торбички за многократна употреба като пазарува.

Посланието им за кампанията, има за цел не само да информира за задълбочаващата се криза, но и да мотивира по-голяма част от обществото, медиите и институциите да предприемат конкретни действия в името на опазване на световния океан и планетата като цяло.

До този момент над 4600 души в България са застанали зад инициативата, давайки своето собствено обещание, но и в много европейски държави като Германия, Франция, Испания и Холандия, както и на Балканите, САЩ, Латинска Америка и Скандинавия, до момента са събрани 190 466 443 обещания за намаляване или спиране на употребата на различни видове пластмасови изделия за еднократна употреба.

Към мисията се включват множество обществени личности, които припознават инициативата и се стремят да наберат възможно най-много последователи. Сред тях са холандската актриса Хана Вербуум и световноизвестният словенски фотограф Арне Ходалич.

Кампанията е продиктувана от все по-шокиращите данни за замърсяването на световните водни басейни – повече от 5 милиарда пластмасови отпадъци вече плуват в океана, а всяка година в него попадат 9 млн. тона пластмаса. В същото време по света се продават почти 1 млн. пластмасови бутилки всяка минута, а 40% от пластмасовите изделия се използват само веднъж.

Само в САЩ се изхвърлят 500 млн. пластмасови сламки всеки ден, а 73% от боклука по плажовете е пластмаса. Въпреки множеството призиви и инициативи през годините едва по-малко от 20% от пластмасата се рециклира, а 6,3 млрд. тона пластмасови отпадъци никога не са били рециклирани.

В България проучване, специално направено за кампанията, 55% от анкетираните българи са силно обезпокоени от глобалния проблем, свързан със замърсяването с пластмаса за еднократна употреба в световните океани. Анкетирани са 800 мъже и жени на възраст между 15 и 54 години, които редовно употребяват интернет и са запознати с екологичните проблеми по света.

Замърсяването на световните океани с огромни количества пластмасови отпадъци за еднократна употреба е проблем, който рано или късно ще засегне пряко всеки един от нас. Все още не е късно да преобърнем негативната тенденция, но за тази цел са необходими усилия от страна на всички ни.