„Ти си роден със светлина вътре в теб. Чуй този тих, тих глас и той ще те води. Никой друг не може да те води, никой друг не може да ти е модел за това какъв да си, защото ти си уникален. Никой не е бил точно като теб и никога няма да има някого, който да е точно като теб. Това е твоето великолепие, това е твоят блясък – ти си изцяло незаменим и си просто себе си и никой друг.“ – Ошо

Как оптимизмът ни прави по-здрави