„Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове.“ – Лес Браун

Китайски мъдрости от Вантала