„Да се извиниш, невинаги значи, че ти си крив, а другият – прав. Да се извиниш понякога означава, че цениш вашите взаимоотношения повече от собственото си его.“ - неизвестен автор

8 начина да бъдете по-привлекателни