„Не казвай на някого, че трябва да преодолее дадена ситуация. Помогни му да я преодолее.“

7 причини защо мъжете са най-добрите приятели на жените