Дева

Прекъсвайте и проверявайте работата си по сложни проекти през равни интервали от време. Така, ако намерите някакъв пропуск ще успеете да го отстраните на момента и няма да рефлектира в следващите етапи. Подхождайте към ангажиментите си практично, но не и меркантилно.