Интелигентността се измерва не само с тестове за IQ, но и с някои личностни характеристики, които подсказват дали сте личност с висок интелект или не. Някои навици и особености на характера издават интелигентната личност.

5 признака, че сте с ниска емоционална интелигентност

Ако се чудите как интелигентността се проявява в действията и навиците ви, вижте кои са признаците за това.

1. Вие сте емпат

Емпатията е способността на хората да изпитват съпричастие и съчувствие към преживяванията на другите. При някои хора тази способност е по-силно развита. Тя е показател за емоционална интелигентност, която не всеки притежава. Емоционалната интелигентност е способността да разбираме емоциите на другите и нашите собствени, така че да можем да ги управляваме и изразяваме по най-добрия и адекватен възможен начин.

2. Вие цените самотата

Според изследване от 2016 година, цитирано от healthline.com, хората с по-висок коефициент на интелигентност се чувстват по-добре и по-щастливи, когато прекарват малко повече време в самота и изолация от приятели и социални контакти.

Научни доказателства, че сте по-интелигентни от средното ниво

3. Имате силно усещане за самите себе си

Когато човек познава добре силните и слабите си страни, наясно е с това на какво е способен, без да се самозалъгва и без да изкривява преценката си по субективен начин, той определено притежава висок интелект. При хората с по-ниско IQ обикновено е налице неосъзнато повишаване на представите за себе си, което е видно за околните, но невидимо за тях самите.

4. Винаги искате да знаете още

Един характерен белег на интелигентността е желанието за трупане на нови знания. Високоинтелигентните хора много добре знаят, че не знаят всичко. Необятността на информацията в този свят е огромна и те искат да трупат още и още знания.

Тест от 2 въпроса определя колко сте интелигентни

5. Вие наблюдавате и помните

Високоинтелигентните личности умеят да наблюдават света наоколо и хората в него, техните реакции и начини на изразяване. Умеят да анализират цялата тази информация и да я използват по правилния начин. Те помнят всичко, което има значение и което е важно за общуването им и за надграждането им като личности.