„Само живеенето не стига, човек трябва да има слънце, свобода и малко цветя.“ Ханс Кристиян Андерсен