„Ако приемем живота за битка – винаги ще намираме враг. Ако приемем живота за танц – винаги ще намираме партньор.“ – Т. Робинс