„Трябва да умееш да затваряш скучната книга, да излезеш от безсмисления филм, да си тръгнеш от лошата работа и да се разделиш с неправилните хора!“ – Джак Канфийлд

14 мъдрости от Изтока