Лъв

Отстоявайте позициите и интересите си, но без да „нагазвате в чужди води“. Може да не получите укори за проявите на егоизъм в момента, но рано или късно ще се случи и то в най-неподходящия момент.