Дева

Съгласувайте решенията си с партньорите на всяко ниво. Ако са свързани с професионалните ви задължения, не превишавайте правомощията си.