Везни

Постъпка или изказване на стар приятел може доста да ви огорчи и разочарова. Не бързайте със заключенията. Опитайте се да разберете от какво е продиктувано поведението му, преди да се разсърдите.