Скорпион

Участвайте само в дискусии, които действително ви интересуват. Опитате ли се да се включвате във всеки провеждащ се около вас разговор, рискувате или да „изгубите нишката“ и да ядосате събеседниците си, или на моменти да започнете да се прозявате от скука.