Дева

Ориентирайте усилията си само към една дейност и то към такава, чието изпълнение зависи предимно от вас. Ако обстоятелствата ви принуждават да се занимавате с няколко неща едновременно, то подбирайте онези, които са обезпечени с налични ресурси.