Карта на деня – Висшата жрица – може да узнаете нещо скрито, да придобиете умение. Това е карта и на ученето, на задълбоченото учене, но не в сухата наука, а по-скоро в знанието за душата и опознаването на природните и човешки закони.

В работата:

Днес е ден за знание, контакти, възможности и общуване с другите. Трезво обмисляйте вашите стъпки и най-вече дали сте способни да осъществите новите си планове и намерения.