Карта на деня – Жрецът.

Енергията на тази карта ни напомня за традициите, за ритуалите и за отбелязването на значими неща в живота ни, като раждане, сватба, нов дом и т. н. Символизира също образованието, различни обучения и събития, които ни издигат на по-нов етап. Възможности за нова работа или за смяна на работната позиция.

За влюбените и семейните:

Може би е дошло време да учите във връзката. Ние израстваме и се развиваме като хора, благодарение на отношенията ни с другите, но най-вече учим от отношенията с половинката. Най-добрата позиция да научим е да се смирим. От позицията на смирението е най-лесно да се види истината. Благостта и добротата са най-големият израз на силата. Ако сте разбрали това, сте разбрали почти всичко.