Раждането на дете е един от най-светлите моменти в живота на жената, но наред с радостта се увеличават и финансовите разходи на семейството. Дали е възможно да се вземе заем в отпуск по майчинство?

Много млади жени са засегнати от този въпрос. Всъщност, жената в майчинство не се отличава от обикновен кредитополучател. Но банковите институции трудно отпускат кредити на жени в отпуск по майчинство. Това се случва поради факта, че банките не приемат детските надбавки за доход, с който може да се извършва изплащането по кредита. Това принуждава жените да търсят алтернативни варианти за придобиване на кредит.

Оптимален вариант в този случай е кредитът да се оформи на роднини или приятели. Така официалната страна на въпроса се решава лесно. От младата майка се изисква само навреме да си погасява месечните вноски.

Лихвените изплащания в банките стават по-изгодни, отколкото в небанковите финансови институции. Но ако вашите роднини нямат официален доход или имат лоша кредитна история, кредитирането става невъзможно. Освен това, не всеки може да се довери на близки и познати.

Варианти за получаване на кредит за жени в майчинство

- Кредитна карта – В случай, че паричната сума не е голяма, може да се вземе кредитна карта от банка. Оформянето на картата става много по-лесно, отколкото получаването на потребителския кредит. Обикновено за получаване на кредитната карта трябва само лична карта. По-добри кредитни условия могат да се получат в случай, когато кредитополучателят е член на банка и има добра кредитна история.

- Потребителски кредит – Вариант за придобиване на кредит под поръчителство, който става възможен в случай, че поръчителят гарантира изплащането на кредита, дори ако заемополучателят попада във финансов колапс. Кредитната история на поръчителя трябва да е добра, а клиентът да отговаря на изискванията на банката.

- Ипотечен кредит – Кредит за покупка на жилище, който има свои нюанси. Оформянето му става проблематично, в случай, че финансовото положение на кредитоискателя е слабо и няма допълнителен доход, като например регистриран бизнес. И въпреки, че много банкови структури имат свои програми за отпускане на кредит на младо семейство, кредитирането става финансово невъзможно за редица млади семейства.

- Автокредит – Кредит за покупка на кола, който могат да получат жени в майчинство, в случай че имат значителна финансова подкрепа и могат веднага да внесат определена част от стойността на колата. Все пак условията се уговарят с конкретната банка, тъй като всяка банкова институция има своя индивидуална програма. Купуването на кола предполага големи финансови издръжки, затова не е добре да се рискува, ако няма увереност във финансовата стабилност.

Варианти за получаване на кредит за жени в майчинство все пак има, но често жените в майчинство получават отказ от банките.

Онлайн заем

Все по-популярни стават онлайн заемите, поради лесното предоставяне на заема. Небанковите финансови институции в сравнение с банките, имат по-малки изисквания и избирателност към клиентите. Ето защо развитието на онлайн заемите непрекъснато расте.

За жени в майчинство този вариант е добър, поради лесното и бързо кредитиране. Кандидатстване за заем се осъществява онлайн. Попълва се онлайн анкета, в която се внасят данните на кредитополучателя и след одобрение, парите се прехвърлят на валидната карта на клиента.

При попълване на заявката, онлайн калкулаторът изброява окончателната сума за погасяване на кредита, така че информацията, която се получава за кредитирането е напълно прозрачна. При възникнали въпроси трябва веднага да се телефонира на избраната финансова институция за уточнение.

Лихвата на изплащанията при онлайн заеми обикновено е по-висока, отколкото в банките, затова преди кандидатстване трябва добре да се обмисли финансовото състояние, за да не възникне невъзможност за погасяване на взетия заем.

Информационен партньор: burzi-krediti.com

Снимки: istock