На кои бебета може да се приложи ранна кинезитерапия
На всички здрави доносени бебета.
На всички доносени, родени с по-ниско тегло.
На недоносените с тегло над 2200 грама.
На бебета, при които след раждането се констатират патологични състояния от ортопедичен тип – всякакви деформации, както и от неврологичен тип – пареза на мишничния сплит, мускулен дисбаланс, обща хипотрофия и др.

Въздействие на кинезитерапията върху детския организъм
Системно прилаганата кинезитерапия помага за усъвършенстването на сърдечносъдовата и дихателната система. Създават се множество условни рефлекси, които регулират функциите на вътрешните органи. Влиянието на кинезитерапията е осезателно върху костната система на новороденото. Развитието на движенията е преди всичко нервен процес, който се извършва с участието на мускулите. При оценка на нервно-психическото развитие на бебето, движенията се оценяват наравно с развитието на сетивните функции – говор, емоционални реакции – и
социалното приобщаване на бебето. Това означава, че те трябва да се развиват и усъвършенстват.


Средства на кинезитерапията
Основни средства на въздействие са масажът, рефлексните движения и упражненията.
Масажът има за цел предизвикване на някои рефлективни реакции от страна на организма, като подобряване на кръвообращението и лимфообращението, храненето на тъканите в цялото тяло, засилване на имунобиологичните защитни сили на организма и реактивността му. При бебетата и малките деца се използват следните похвати: поглаждане, разтриване, пощипване и полюляване. Силата на натиска е минимална.
Рефлексни движения: рефлексът представлява закономерна ответна реакция на организма в резултат на механично, електрично или друго въздействие върху възприемащите нервни пътища. Прилаганият натиск на определено поле от тялото на бебето има за резултат – по рефлективен път – неосъзнато автоматично движение.
Упражненията са пасивни и се изпълняват с помощта на занимаващия. Представляват избрано движение, изпълнено с подходяща сила, амплитуда и повторение. Към средствата, укрепващи целия организъм, влизат и природните фактори: слънце, въздух и вода. Компетентната майка трябва непрекъснато да ги прилага в целодневния режим на бебето.


Указания за провеждане на процедурите по кинезитерапия
Процедурите с масаж и упражнения се провеждат всекидневно – в един и същи час от деня. Започват най-рано от 10-ия ден след раждането в домашна обстановка. Може да започнат и в по-късен месец и да продължат целенасочено до прохождането на бебето. Необходимо е заниманието да бъде между две хранения върху маса с мека постелка. Масажът предхожда гимнастиката. Помещението, където се провежда масажът, през първия месец трябва да е със стайна температура около 24° C в студено време и около 20° C в топло време. Топлите, чисти и меки ръце на занимаващия са задължително условие. Ако кожата на бебето е суха, необходимо е преди масажа да се намаже с подходяща мазнина. Времетраенето на масажната процедура общо за двете страни на тялото е 10-15 минути. Гимнастиката за първия месец е също с продължителност от 10 до 15 минути, като времето постепенно се увеличава и след петия месец за двете процедури е до 35-40 минути. Бодрото настроение на бебето е показател за приятното усещане от процедурата и обратно, плачът и неспокойството е сигнал за умора и завършване на заниманието.


Етапи на кинезитерапията през първата година от живота на бебето
Правилното двигателно развитие на бебето се формира чрез системни всекидневни занимания в три етапа:
Първи етап (от 1-ия до 4-ия месец) – включва масаж на цялото тяло, рефлексни движения и упражнения.
Втори етап (от 4-ия до 8-ия месец) – включва масаж на цялото тяло, рефлексни движения, ротационни упражнения и комплекс от упражнения.
Трети етап (от 8-ия до 12-ия месец) – включва избирателен масаж, комплекс от упражнения и упражнения с приложен характер.
Забележка
Когато бебето изостане с двигателното си развитие и се наложи гимнастиката да започне след шестия месец, етапите на прилагане на кинезитерапията се променят. Тогава се налага много упоритост от страна на родителя, за да може бебето да свикне с натоварването. Обикновено такива бебета са по-тежки, не са обръщани по корем и се разплакват по време на процедурата. Независимо от това, след системното прилагане на кинезитерапията и те се развиват физически и емоционално.
Внимание!
Процедурата по кинезитерапия започва с масаж и рефлексни движения, като постепенно се включват всички упражнения. В първите месеци изпълнението на упражненията е възможно с голямата помощ на занимаващия. При всяко следващо занимание, когато мускулната сила се увеличава и двигателният анализатор се развива, е налице нарастваща активност на бебето. Резултатите са осезателни, когато хармонират с упоритостта и убедеността на майката за всекидневни и системни занимания. Физическото усъвършенстване изисква постоянство.

Повече информация тук: