Играта при децата не е просто начин за забавление. Тя изгражда творческата мисъл, развива въображението, усъвършенства двигателните умения, фината моторика, формира мисленето и социалните умения.

Изобщо, играта е един от най-съществените способи за развитието на децата. Детето има нужда от разнообразни видове занимания, които му влияят по различен начин в израстването и формирането на личността.

5 важни неща, ако се срещате със самотен татко

Не всички игри са еднакви, затова и имат различно въздействие върху децата.

Какви видове игри съществуват и защо всяка от тях е важна за детето?

Неопределена игра 

При неопределената игра детето всъщност изобщо не играе. То се занимава с привидно случайни движения, сякаш без цел. Въпреки това тези движения определено могат да се определят като игра, защото в детското въображение се раждат образи и мисли, които развиват мозъка.

Самостоятелна игра

Детето трябва да умее да играе само. Самостоятелната игра развива мисловната дейност, кара детето да се потапя в друга реалност, изградена от неговото въображение. Детето се учи да се чувства добре в собствената си компания, да бъде самодостатъчно. Всяко дете трябва да може да играе самостоятелно.

Този тип игра е най-характерен за 2-3 годишните, тъй като в този период децата са все още доста егоцентрични и нямат добри комуникативни умения. По-големите деца могат да предпочетат този вид игра, ако са по-срамежливи и стеснителни.

Наблюдателна игра 

Този вид игра представлява наблюдение от страна на детето без да се включва в играта на другите деца. Този тип игра е не по-малко важна, въпреки че детето не взима активно участие, защото по този начин то се научава да развива пасивния си речник, да преценява позицията на другите деца в пространството, като така се развива пространствено-времевото му ориентиране и преценка.

Паралелна игра

Поставете няколко 2-3-годишни деца в една стая и ще видите как всяко от тях след време намира начин да си играе с нещо. Това представлява паралелната игра. Всяко дете е в своя въображаем свят като не обръща особено внимание на другите деца. Създават няколко паралелни свята, във всеки от които е потънало по едно дете.

Въпреки че привидно те не играят заедно, децата несъзнателно имитират играта на другите. Това изгражда модели на поведение, социализира, предполага комуникация в бъдеще и формира личността.

Как да научим децата за важността на парите

Още по темата

Асоциативна игра 

При този вид игра децата също играят поотделно, но всяко прави нещо, което по някакъв начин може да се свърже с това, което прави друго. Това предполага поява на въпроси, състезание или пък изграждане на отделни елементи, които след това да съставляват едно цяло, например конструктор.

Асоциативните или така наречените свързващи игри изграждат цял куп умения у децата. Скоро след това те започват да играят заедно. Това е важен етап от живота на детето, защото формира методи на социализация, решаване на проблеми, логическо мислене, сътрудничество, работа в екип, езиково развитие.

Кооперативна игра 

Кооперативната игра представлява групова игра, при която всички играят заедно. Най-често се среща при предучилищни групи и ученици в началните класове.

Този тип игри също са от огромно значение, защото изграждат социални умения, поставят детето в определени ситуации, карат го да се докосва до света на възрастните.