Мадлен Алгафари е написала заключителната част на новата книга на Стела Даскалова „Всичко започва от детството“ на издателство „Сиела“. На премиерата миналия вторник известната психотерапевтка напомни за грешните модели на възпитание и за това, че няма дефектни деца, а грешащи родители.

Мадлен Алгафари е в управителния съвет на Институт по психотелесна терапия, който е сключил договор с Министерство на образованието по програма „Участвай и променяй“. Провеждането й включва тренинги из цяла България в групи от родители, учители и деца.

„Изводите, които си правим от съвместната работа е, че не чуваме децата си – споделя тя. – Имаме някакви идеи в главите си, с които вървим напред и забравяме, че и ние сме били деца“.

На тези тренинги участниците дават жокери кое е грешното, коя е най-належащата промяна във възпитателните ни модели. Най-често се срещало предложението да се напише учебник за родители и учебник за учители.

„Пълним чантите на децата си с какви ли не учебници – продължава тя. – Много неща учат в училище, препълваме главите им с твърде много информация, която и е нужна, и не е нужна за живота.“

Разбира се, имаме много положителни моменти, няма да си задраскваме плюсовете, но промяна е нужна. Има знания, които никой никъде не ги преподава в училище. Затова много родители не са виновни, когато грешат. Те не знаят, че правят грешки.

„Никой родител не бърка злонамерено, за да травмира детето си или да го повреди – категорична е г-жа Алгафари. – Но това не е рядкост. Идват при мен родители, водят ми детето си и казват: „Поправи го!“ – като че ли то е дефектно. А дефектни деца няма. Има грешащи родители.“

За съжаление светът се е отгледал по книгите на д-р Спок, които са пълни с абсурдни неща. България не прави изключение. Но много преди д-р Спок в нашия манталитет са битували подобни шаблони на възпитанието. Например родителят да налага своите модели на детето, без да чуе неговата обратна връзка, неговият отговор. Това не означава слободия, нито пък детето да стане цар и господар и да подчини родителя на себе си. Друго остаряло патриархално разбиране е рестриктивното възпитание – дават се заповеди, много рядко или изобщо детето не се хвали и не се утвърждава.

Всичко това води до един национален проблем на ниското самочувствие. Съзнанието за ценността на човека и доброто самочувствие се формират още в първите седем години. В противен случай израстват възрастни, които преживяват много травматични ситуации и пълнят кабинетите на невролози, психолози и психотерапевти.

"Тази книга дава знания, които не се преподават в училище – категорична е г-жа Алгафари. – Тя предлага да променим онези неща в мисленето на нацията, които ще ни издърпат към духовното, позитивното, оптимизма, вярата и щастието. Стига сме били все на първо място по нещастие в Европа.“

Прочетете още: