Контакти

Инвестор.БГ АД
Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Адрес:

София 1540
бул. "Брюксел" 1
тел: (+359 2) 812 9 856
info@az-jenata.bg

Мария Дуковска
Главен редактор
maria.dukovska@investor.bg

Михаела Лазарова
Зам.-главен редактор
mihaela.lazarova@investor.bg

Илияна Николова
Редактор Лайфстайл
iliana.nikolova@investor.bg

Виктор Любенов
Коректор и редактор "Книги"
victor.lubenov@investor.bg

Адрес на регистрация:

гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1
Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: BG130277328