На днешната дата Българската православна църква чества Преображение Господне. Това е един от най-големите и светли църковни празници, който напомня за явяването на Исус Христос в небесната слава, пред трима от учениците си – Петър, Йоан и Яков.

Честването на Преображение Господне е установено още в първите векове на християнството. Юдейският народ не разбрал, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни блага, а не за земна слава. Ето защо те, не познали в Исус очаквания Месия.

Божият син често беседвал със своите ученици за страданията си. За да утвърди вярата им, той се показал на трима от тях и се възкачили на Таворската планина. Исус започнал да се моли, а Петър, Йоан и Яков заспали. Щом се разбудили видели Спасителя преобразен.

Лицето му светело като слънце, а дрехите му били бели като светлина. С него имало двама мъже – Мойсей и Илия, които беседвали за предстоящите му страдания и доброволната смърт. Те засвидетелствали, че това е Спасителят, за когото пророците говорели.

Тогава се чул и гласът на Господа: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!“.

На Преображение Господне се разрешава консумацията на риба. Казват, че дните започват да стават къси и няма да бъдат толкова топли. Прелетните птици започват да се събират на ята, за да отлетят.

Според вярванията в полунощ срещу празника, небето се отваря и който види Господната светлина, каквото си нарече, всичко ще му се сбъдне.

Преображение Господне ни напомня да преобразим себе си към по-добро.

По материали от pravoslavieto.com.