Искате ли децата Ви да бъдат подготвени за съвременния свят, като говорят два чужди езика? Искате ли те да се обучават не просто по най-новите методи или пък само с класически, а да получат най-доброто и от двете? В София вече съществува начално училище Русская школа, където децата изучават усилено руски и английски и имат целодневна програма, която развива тяхното мислене и таланти. То се намира в сърцето на столицата на ул. "Шипка" 34 в Руския културен информационен  център.

Защо да изберете Русская школа? 

Училището прилага иновативна схема за изучаване на основните предмети едновременно на български и руски и на допълнителни предмети едновременно на български и английски език. Така учениците се научават не просто на правилата на езиците, но и ги използват ежедневно и постепенно се развиват като полиглоти. 

Системата на обучение съчетава най-доброто от руската практика, приложено в съвременни малки групи и авторска учебна програма. Набляга се и на талантите на децата с повече време за различни изкуства и спортове по избор. Учениците се включват в посещения на различни културни събития, музеи, галерии, както и организирани лагери. Целта е да се създаде усещане за общност у децата. 

Начин на обучение

В добра материална база и под ръководството на професионален екип децата започват от предучилищна възраст да говорят руски и английски по система, която им гарантира умението да ги използват по естествен начин в мултикултурна комуникация. Учениците започват да борават добре с риториката и получават задълбочени и трайни знания по всички основни учебни предмети.

В началното училище децата оформят личностно самосъзнание, чувство за отговорност, дисциплина, способност за поемане на риск, инициативност, предприемчивост и гражданска активност, навици за самостоятелна работа и работа в екип. Научават се да комуникират, както и да използват всякакъв вид информационни източници от най-ранна възраст. От Русская школа учениците излизат подготвени за академична както в страната, така и в чужбина. 

Какво получават децата?

Осигурена е храната за целия ден - две закуски и обяд. В училището има медицинско обслужване, както и психолог. Русская школа се охранява, така че никога да не се безпокоите за децата си. Организират се разнообразни дейности – ски училище, зелено училище, почивка на море.

Професионален екип

Вашите деца ще са в ръцете на професионалисти от световно ниво в сферата на образованието. Екипът е ръководен от Любов Ивановна Берова, която има дългогодишен опит и редица международни награди. Тя е основател и председател на Дружеството на руските педагози в България. В екипа има преподаватели с майчин руски, български и английски език. Експерти от Петербургския държавен педагогически университет контролират качеството на обучение.

Развитие на Русская школа

Училището се включва активно в проекта на Русский мир за виртуални занятия по руски език с дистанционен асистент преподавател. Участва и в програмата „Русский уголок“ на Обществената палата на Руския Фонд на мира. Русская школа е член на Международната асоциация на руските училища и културните общества “Евролог“ и Международното педагогическо общество в подкрепа на руския език.

В сайта на училището ще откриете подробна информация.