Феминистки организации и колективи организират протест на Международния ден на ООН за елиминиране на насилието срещу жените. Шествието под надслов „Докато има насилие, борбата продължава“ ще започне от площад „Независимост“ на 25.11.2019г. от 18.30 часа, където ще бъдат проведени изказвания на някои от участниците. Фейсбук събитие: тук.

Още по темата

Протестът има за цел да постави на преден план липсата на институционална рамка, в която насилието, основано на пола, да бъде третирано като отделна категория, изискваща свои специфични контрамерки. Организаторите на протеста виждат полово-базираното насилие като неразривно свързано с други обществени проблеми: криза на обществените услуги, включително здравеопазване; расизъм; липса на подкрепа към хората в неравностойно положение; хомофобия; трансфобия.

Исканията на протеста са изразени в пет области:

  • Превенция, в която чрез реформи в образованието и образователни кампании да бъдат изкоренени стереотипните виждания за ролята на половете;
  • Гласност на проблема – събиране и разпространяване на статистически данни за случаите на полово базирано насилие;
  • Осигуряване на защита и подкрепа на преживелите насилие чрез откриване на повече крайно необходими кризисни центрове за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола;
  • Правосъдие и работа с извършителите, така че да няма повече случаи на насилници, убили жертвите си дори и след издаване на ограничителна заповед, а извършителите да преминават през програми, които да променят нагласите и поведението им;
  • Държавна политика, основаваща се на принципа на половото равенство, в която е разпозната увеличената уязвимост на жени от общности с нисък достъп до обществени услуги, жени в неравностойно положение и бедни жени.

В миналогодишния протест се включиха над 1000 души, които блокираха Орлов мост.

* * *
Подкрепа за жертвите на домашно насилие:

24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие на „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП): 0800 11977.

Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.

Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие е 24 часова услуга на Фондация „Асоциация Анимус“: 02/981 76 86.

Националната телефонна линия за деца: 116 111.

Държавна агенция за закрила на детето – тел. (+ 359) 2 933 90 50

Email: sacp@sacp.government.bg 

Български червен кръст – Телефони на доверието

София  – (02) 963 24 44

Пловдив – (032) 61 51

Русе – (082) 23 60 00

Ямбол – (046) 32 904

Стара Загора-(042) 64 11 11 

Фондация "Център Надя" – тел. 0800 19 100