От 1 април родителите спират да плащат такса за посещаване на ясла и детска градина. Необходимите средства за таксите ще се поемат от държавата.

Мярката има цел да обхване повече деца в системата на предучилищното образование.