Животът има две страни. Едната е мразовита и се опитва винаги да ни повали, а другата е слънчева и стопля душите ни. Студът и топлината винаги се редуват, така има баланс. Следващата поучителна история разказва именно за тези две страни. За изпитанията, на които ни подлагат и за това коя от тях винаги е по-силна.

Притча за Слънцето и Вятъра

Веднъж Слънцето и Вятъра спорели кой е по-силен. Появил се пътник и двете сили решили да покажат своята сила.

– Ето как ще решим спора. По-силен от двама ни е този, който накара пътника да съблече своето палто. – казало Слънцето.

Съгласил се Вятърът и започнал да духа с всичка сила, докато Слънцето се скрило зад един облак. Колкото по-голяма била силата му, толкова повече човекът се загръщал с палтото си. Накрая, Вятърът отчаян се предал.

Още по темата

Тогава изгряло Слънцето и с цялата си топлина обгърнало пътника. Скоро след това той свалил палтото си.

Тази история ни учи на това, че топлината винаги е по-силна и от най-големия студ. Не спирайте да я търсите.