Колко често ви се е случвало да чуете нещо лошо за някого или за вас самите и това да повлияе на отношението ви към човека или на самооценката ви? Вероятно неведнъж. Днешната поучителна история от рубриката ни „Притчи и мъдрости“ ще ви даде някои ценни уроци, в които се говори за истина, доброта и полезност.

Притча за трите сита

Един ученик отишъл при учителя си и му казал:

– Учителю, един твой приятел ми каза нещо за теб, което ме смущава и дойдох да ти го кажа.

– Почакай! – отговорил учителят. Преди това, пресей онова, което искаш да ми кажеш през трите сита.

– Трите сита? – попитал учуден ученикът.

– Преди да се каже нещо, то трябва да бъде пресято три пъти, а първото сито е това на истината. Сигурен ли си, че това, което ще ми кажеш е истина? – попитал учителят.

– Не, аз просто го чух. – отговорил ученикът.

– В такъв случай ти не знаеш дали това е истина или не. Тогава нека го пресеем през второто сито – ситото на добротата. Искаш ли да кажеш нещо добро за приятеля ми? – попитал мъдрецът.

– Не, напротив! – отговорил ученикът.

Още по темата

– Значи ти искаш да ми кажеш нещо лошо, в което не си убеден, че е истина. Нека го пресеем през третото сито, което е на ползата. Необходимо ли е ми е да чуя това, което ти искаш да ми кажеш? – попитал учителят.

– Не, не ти е необходимо. – отговорил ученикът.

– Така, след като в това, което искаш да ми кажеш няма нито истина, нито доброта и нито полза, тогава защо говорим? – отговорил учителят.

По материали от elims.org.ua