В живота всеки се нуждае от правила и вдъхновяващи мисли, които да следва. В рубриката ни „Притчи и мъдрости“ споделяме няколко правила за живот от Петър Дънов. И дори ако се опитаме да следваме само половината от тях, ще бъдем по-здрави, добри, щастливи и успешни.

Първото правило в живота: Бъдете доволни от най-малкото, което Бог ви дава.

Едно правило дръжте в ума си: Честни бъдете!

Човек трябва да яде след изгрев слънце и преди залез слънце.

Помнете следното правило: И най-малката работа извършена с любов дава свобода на човека. Не всичко, което се говори трябва да разбирате. Щом не разбирате нещо, това показва, че то не е за вас.

Каквото и да мислите, чувствате и вършите, винаги се вслушвайте във вашия вътрешен глас.

Щом започнете една работа, не се съмнявайте в успеха ѝ. Ако имате вяра, и мъртвия ще възкресите. Ако се съмнявате, и живия ще умъртвите.

Когато ви дойде гост, три дни може да яде и пие, да гостува, без да работи. На четвъртия ден вече той трябва да работи.

Невъзможно е човек да е дал без да получи. Това е правило без изключения, защото е валидно за всички светове.

Не отлагай нещата за бъдещето.

Правете добро за самото добро.

Не се стремете към обикновени взаимоотношения.

Гневи се, без да си разгневен! Обезверявай се, но не оставай без вяра!

Пазете правилото: Назаем пари не взимай. – Защо? – Защото започваш да се уповаваш на другите.

Пази следните правила: Не яж много. Прави избор на храната си. Яж навреме. Всяко нещо си има своето време. Всяка мисъл и всяко чувство идват на своето време. За изправяне не мисли и чувствата имат своето време.

Още по темата

Здравословното правило е: Пази се както от своите лоши мисли, чувства и постъпки, така и от тези на обкръжаващите. Човек трябва да цени както своето време, така и времето на останалите.

Искате ли да имате добри отношения с хората, нито ги хвалете, нито ги укорявайте.

По материали от книгата „Правила за живот дадени от Учителя Петър Дънов“

Снимка: facebook