Възможно ли е да се направи обобщение на стремежите на българските жени, що се отнася до професионалното им развитие? Което не става с труд, става с много труд. Което не става с много труд, става с пари... И оттук нататък единствено расте сумата.

Не бихме били напълно прецизни ако направим подобно заключение, но можем да се съгласим, че по-голямата част от случаите са твърде разочароващи.

По света обаче има страни, в които образованието и кариерното развитие на всяка личност е едва ли не свещена цел и смисъл на битието. Вложеният труд и интелектът са депозит, от който собственикът в бъдеще получава много голяма лихва и, разбира се, признание.

Няма да се учудите много, когато разберете кои са професиите, които са най-престижни по настоящем. Всички те изискват отдаденост, старание и целенасоченост. От хората, практикуващи ги, зависят цели компании, екологични програми и дори човешки животи.

Секторът на образованието все повече се нуждае от стойностни, млади и амбициозни хора, които да носят духа на времето си и да търсят универсални начини за извличане на най-доброто от него. Специалисти, които полагат основите на нова образователна система, която не е ограничена от остарели и неактуални методи за предаване на учебния материал, са скъпоценни за развитието на човечеството.

Още по темата

Вече има много повече хляб за психолозите. Очевидно темпът на развитие през последните години се увеличи неколкократно и не успяваме да смогнем емоционално. Късметлии са хората, които разчитат на добри приятели или сами успяват да се изведат от тежки стресови ситуации. Останалите могат без притеснение да се обърнат към специалист.

Корупция и престъпления винаги са съществували и винаги ще съществуват, което не означава, че не можем да се надяваме поне част от лицата с юридическо образование да съобразяват решенията си малко повече със законите и да държат морала в предния джоб на ризата си, „близо до сърцето“.

И разбира се няма как да пропуснем медицината. Напоследък все повече млади хора (и особено в България) полагат невероятни усилия, за да кандидатстват и да бъдат приети в престижни университети с медицина. Тъжно е, че медицината води до професии, които, колкото и да са добронамерени, съществуват на базата на човешките нещастия. А понеже болестите няма да спрат да съществуват, ето колко перспективна е работата на хората в бели престилки.

Не бива да изключваме фактора „пари“. Вече има професии за всички – работа, която носи много пари и изисква сериозно образование; работа, която не изисква никакво образование и носи дори повече пари... Трябва да си признаем, че парите са обществен двигател, който за съжаление се превръща и в личностен. Споменатите по-горе професии са сред носещите най-високо заплащане и признание. Поне засега.

А каква е вашата професия?