По рисунките, които човек прави, може да се разбере много за характера му и за това как се усеща в този момент. Често докато говорите по телефона, вие несъзнателно хващате лист хартия и химикал и започвате да рисувате. Фигурите, които оставяте на белия лист са многобройни и всяка една от тях говори нещо. Няма как да изброим всички, но ще споменем най-често рисуваните.

Квадрати или правоъгълници

Вие сте човек, който е в състояние да погледне и да се обърне към проблемите от всички възможни страни.

Триъгълници

Те разкриват логическата мисъл и рационалния ум. Вие сте човек, който иска да довършва нещата докрай.

Цветя

Те представляват женствената страна на личността, а и желанието за развитие и разширяване на семейството.

Звезди

Звездите могат да бъдат нарисувани в различни варианти, но във всичките им, те говорят за личност, която по-често е оптимистично настроена, стреми се да гледа напред и винаги с надежда.

Кръгове

Когато се стремите да рисувате правилни кръгове, това подсказва за пасивност. Вие сте пасивна личност и се нуждаете от повече хора около вас, с които да може да разговаряте, но те трябва да бъдат положителни личности.

Сърца

Това разбира се е характерно за влюбените хора. Ако има стрела в сърцето, то вие или изживявате несподелена любов, или пък много страстна.

Лица

Лицата най-често описват състоянието на вашето съзнание в зависимост от това дали лицето е усмихнато или тъжно. Когато му липсват някакви черти, това може да подсказва, че усещате някаква липса.