„Колкото и удобно да седите, в един миг кракът ви ще се схване. Трябва да промените позата си. Мисля, че и в живота е така. Промените са прекрасни, защото иначе ще се схванете – и тялото, и душата ви. Затова, променяйте се!“ Далай Лама

Изберете си прозорец и вижте какво бъдеще ви очаква