На тържествена церемония в препълнената аула на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и пред щастливите и горди погледи на стотици бяха раздадени дипломите на 14-ия випуск на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). В присъствието на цялото ръководство и академичния състав на висшето училище близо 200 бакалаври и магистри получиха своите дипломи.

Президентът на ВУЗФ и председател на Настоятелството Апостол Апостолов поздрави дипломантите с думите: „Имате шанса да завършите едно от най-елитните висши училища в България в областта на финансите, което ви дава много добра основа за развитие. Пред вас има почти необятни възможности, не спирайте да развивате себе си, защото вие ще бъдете следващите лидери на модерна България“. 

Специален гост на церемонията беше г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. „ВУЗФ е уникален старт за Вашето професионално развитие, и това го казвам не само като председател на Комисията за финансов надзор, но и като икономист. Имайте силата да променяте, вие имате смелостта и експертизата за това. Пожелавам ви да намерите успеха, който е на една крачка разстояние“, обърна се към дипломантите г-н Атанасов.

Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, подчерта, че 17 години открива академичната година във висшето училище и 14 години застава пред студентите за тяхното дипломиране с вярата, че е успял да спази обещанията, които им е дал в началото на тяхното следване. Доц. д-р Вазов пожела на всички да запазят стремежа и амбицията си, които са ги довели във ВУЗФ и да продължават да се развиват. „ВУЗФ е единственият университет, в който дипломантите полагат клетва като икономисти“, заяви доцент Вазов.

Дипломантите на ВУЗФ се заклеха да се посветят с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да защитават с достойнство професионалната си подготовка и да работят за своето усъвършенстване, да използват научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще, да бъдат достойни граждани на България.

По традиция по време на церемонията ректорът на университета връчи специални награди на отличили се през годината преподаватели, студенти, докторанти и служители. Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Григор Димитров, проф. д-р Радослав Габровски и доц. д-р Десислава Йосифова получиха специални отличия за активната си научно-приложна дейност през цялата година, както и за професионални постижения и принос на всеки от тях към развитието на ВУЗФ.

Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата, получи дипломата си за образователно-научна степен “доктор”, присъдена с решение на научното жури от 2/12/2019 г. след успешна защита на дисертацията си във ВУЗФ. Темата на неговата дисертация е „Финансови последици и ефективност на задачите на националните одитни органи в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз“ с научен ръководител проф. д-р Виржиния Желязкова.

Със специалния приз СВЕТЛИНАТА НА ВУЗФ се окичи Георги Калчев, завършил специалност “Финанси“ в магистърската степен с пълно отличие. Той му беше връчен от президента на ВУЗФ Апостол Апостолов. С приза “Светлина на ВУЗФ” се отличават студентите, завършили както бакалавърска, така и магистърска степен във висшето училище, и са показали най-висок успех по време на обучението си и в двете образователни степени. Призът за първенец на випуск 2019 в бакалавърската степен отиде при Нели Стоянова, завършила специалност „Финанси“ с успех Отличен 5.91. Със специални награди си тръгнаха и всички отличници в отделните специалности в степен бакалавър и пълните отличници в магистърската степен.

Сред официалните гости на церемонията бяха Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на Република България, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”, Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, изпълнителен директор на ЗАД “Армеец” АД и член на настоятелството на ВУЗФ, Левон Хампарцумян, член на настоятелството на ВУЗФ, председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, Светла Несторова, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, членове на Фискалния съвет, изпълнителни директори на едни от най-големите застрахователни компании.