„Не чакай някой да ти донесе цветя. Посади си сам градина и украси душата си.“ Шри Шри Рави Шанкар  

Намислете си желание и вижте кога ще се сбъдне