От 10 ноември 2020 г. във фоайето на четвъртия етаж на Националния природонаучен музей при БАН може да разгледате експозицията „Диви пандемии“, представяща актуалната в момента тема за възникването и разпространението на пандемиите, произтичащи от диви животни, т. нар. зоонози. 

Повече от половината инфекциозни болести, познати на човека, са зоонозни. Това са бактериални, вирусни или гъбични заболявания, които веднъж възникнали при един животински вид, заразяват и други видове, често чрез междинни гостоприемници, и могат да причинят сериозни щети при хората и животните. Сред по-известните зоонози са чумата, испанският грип, СПИН и COVID-19. 

Интересни за науката са и случаите на пандемични заболявания по животни, причинени от човека, както и „светлата“ страна на вирусите от еволюционна гледна точка. Хората са най-мобилният вид на планетата и най-лесно разпространяват болести в глобален мащаб. Предаването на заразата от хората към животните или чрез хората между различни животински видове, причинява огромни вреди на цели екосистеми. Пример за това е синдромът на белия нос при прилепите – гъбично заболяване, което е унищожило множество колонии от прилепи в Северна Америка и вероятно е пренесено там от спелеолози, носещи спори от Европа върху екипировката си. Сред факторите за разпространение на смъртоносни болести са още търговията с диви животни и тяхното месо на пазарите за диви животни. 

Още по темата

Пандемията от COVID-19 не е първата, пред която е изправено човечеството и вероятно няма да е последната. За щастие учените разполагат с достатъчно данни за това как да бъде намален рискът от бъдещи епидемии. Опазването на дивите местообитания и ограничаването на селскостопанските дейности в тях са част от такива мерки. Пазарите за диви животни трябва също да бъдат регулирани по-стриктно, а и земеделието да бъде оптимизирано така, че достъп до храна да бъде осигурен на всички по света, без да се налага разрушаване на естествените екосистеми. 

Заповядайте в напълно обновеното пространство на зала 16 на четвъртия етаж в Националния природонаучен музей при БАН, за да разгледате витрините с информационни табла, музейни препарати и 3D макети, илюстриращи темата за зоонозите. Посетителите ни ще могат да научат с какво се отличават зоонозите, кои са специфичните механизми за предаване между животните и човека, какви рискове крият те и как можем да намалим щетите, нанесени от тях.