„Ако не сте подготвени да грешите, никога няма да можете да измислите нещо оригинално.“ – сър Кен Робинсън

Какъв цвят портфейл да изберете през 2021 за повече пари?